Najbolje rješenje:

Loctite 7239

Aktivatori i primeri: Za opću primjenu
Primer za opću primjenu
.

  • Otapalo: Heptan
  • Način nanošenja: prethodno nanošenje