Najbolje rješenje:

Loctite 7240

Aktivatori i primeri: Ne sadrži otapala
Stvrdnjavanje na niskim temperaturama.

  • Otapalo: bez otapala
  • Način nanošenja: prethodno nanošenje