Najbolje rješenje:

Loctite 7458

Aktivatori i primeri: Za opću primjenu
Za prethodno ili naknadno nanošenje
.

  • Otapalo: Heptan
  • Način nanošenja: prethodno nanošenje