Najbolje rješenje:

Loctite 7649

Aktivatori i primeri: Na bazi otapala
Stvrdnjavanje na niskim temperaturama.

  • Otapalo: aceton
  • Način nanošenja: prethodno nanošenje